Gravferd


Gravferda er den siste handlinga fellesskapet gjer for eit menneske. Gravferda er ei viktig hending i familien og vennekretsen der vi tar farvel med den som er død. Vi takkar for livet som har vore og overlèt den som har gått bort i Guds hender.

Vel tema gjennom linkane under, så kjem de til rett side for meir informasjonen.