Kontaktinformasjon


Luster kyrkjelege fellesråd

Adresse: Kyrkjekontoret, Rådhusvegen 5, 6868 Gaupne
Telefon:
57 68 56 47
Epost:
 post@kyrkja.luster.no

Opningstid: kl. 10.00 - 14.00, alle dagar

Administrasjon

 

Kyrkjemusikar

Helene Margrethe Myklemyr Bolstad

91552211

Send e-post

Kyrkjeverje

Morten Rørstadbotten

57685647

94054671

Send e-post

Konsulent

Øygunn Elin Saur

57685639

95836043

Send e-post

Prestar/diakon/trusopplærar

 

Diakon

Grethe Snekkevik Bondevik

57685650

92634028

Send e-post

Sokneprest

Vidar Nes Mygland

57685641

95865399

Send e-post

Prost

Geir Paulsen

57685640

90108179

Send e-post

Trusopplæringsleiar

Monica Ugulsvik

57685649

90617319

Send e-post

Kyrkjemusikarar

 

Kyrkjemusikar

Helene Margrethe Myklemyr Bolstad

91552211

Send e-post

Organist

Roland Johansson

98481628

Send e-post

Kyrkjetenarar

 

Kyrkjetenar Dale

Aage Fjøsne

+4790630785

Send e-post

Kyrkjetenar Fet og Joranger

Bård Valle

906 38 229

Send e-post

Kyrkjetenar Fortun

Arne Rebni Øvreås

Kyrkjetenar Gaupne og Jostedal

Gunnar Orrestad

99297488

Send e-post

Kyrkjetenar Hafslo

Kai Inge Cirotzki

47846410

Send e-post

Kyrkjetenar Solvorn

Jermund Hagen

91711824

Send e-post

Klokkarar

 

Klokkar Jostedal

Marit Elvekrok

91768185

Send e-post