Kyrkje


Jubileumsgudsteneste på Joranger Søndag 28 august KL 11.00. Jubileumsgudsteneste med Bård Valle og Geir Paulsen Kyrkjekaffi med servering av snittar, festkake, kaffi og brus Historieforteljing av Torodd Joranger Alle hjarteleg velkommen    

Les meir

 

Kyrkje


Jubileumsgudsteneste på Joranger Søndag 28 august KL 11.00. Jubileumsgudsteneste med Bård Valle og Geir Paulsen Kyrkjekaffi med servering av snittar, festkake, kaffi og brus Historieforteljing av Torodd Joranger Alle hjarteleg velkommen    

Les meir

 

Nes Kyrkje


              VELKOMEN                  

Les meir

 

Nes Kyrkje


              VELKOMEN                  

Les meir

 

Inn og utmelding av kyrkja


No kan du sjølv sjekke medlemstatus i kyrkja og føreta deg inn og utmelding.  Klikk her.

Les meir

 

Inn og utmelding av kyrkja


No kan du sjølv sjekke medlemstatus i kyrkja og føreta deg inn og utmelding.  Klikk her.

Les meir

 
 

Kyrkjelova

Her finn du kyrkjelova: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31?q=kirkeloven

Les meir

Se fleire saker