Gudsteneste i Dale kyrkje


Velkommen til gudsteneste i Dale kyrkje søndag den 28. februar, kl.11.00.   

Les meir

 

Gudsteneste i Dale kyrkje


Velkommen til gudsteneste i Dale kyrkje søndag den 28. februar, kl.11.00.   

Les meir

 

Gudsteneste på isen


Den 14. februar kl.13.00 er det utegudsteneste ved Stuttholmen, Hafslovatnet. Gudstenesten er eit samarbeid mellom Sogndal kyrkjelyd og Hafslo kyrkjelyd. Lenke til info, finn du her  Kyrkja i Luster | Facebook

Les meir

 

Gudsteneste på isen


Den 14. februar kl.13.00 er det utegudsteneste ved Stuttholmen, Hafslovatnet. Gudstenesten er eit samarbeid mellom Sogndal kyrkjelyd og Hafslo kyrkjelyd. Lenke til info, finn du her  Kyrkja i Luster | Facebook

Les meir

 

Babysong våren 2021


Velkommen til babysong i Gaupne bedehus kl. 11.00 - 13.00, onsdager i oddetalsveker. 

Les meir

 

Babysong våren 2021


Velkommen til babysong i Gaupne bedehus kl. 11.00 - 13.00, onsdager i oddetalsveker. 

Les meir

 
 

Nasjonale tiltak

Kyrkjekontoret har redusert åpningstid frå kl.10.00 - 14.00, som ei følgje av dei nasjonale smitteverntiltaka. 

Les meir

 

Konfirmantpåmelding 2021

Her kan du melde deg på til konfirmasjon.

Les meir

 

Inn og utmelding av kyrkja

No kan du sjølv sjekke medlemstatus i kyrkja og føreta deg inn og utmelding.  Klikk her.

Les meir

 

Kyrkjelova

Her finn du kyrkjelova: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31?q=kirkeloven

Les meir

Se fleire saker