Babysong starter 3. februar


Vi startar opp igjen med babysong 3. februar 2021! 

Les meir

 

Babysong starter 3. februar


Vi startar opp igjen med babysong 3. februar 2021! 

Les meir

 

Nye nasjonale tiltak


Kyrkjekontoret held stengt frå 4. januar til 3. februar, som ei følgje av dei nye nasjonale smitteverntiltaka. 

Les meir

 

Nye nasjonale tiltak


Kyrkjekontoret held stengt frå 4. januar til 3. februar, som ei følgje av dei nye nasjonale smitteverntiltaka. 

Les meir

 

Konfirmantpåmelding 2021


Her kan du melde deg på til konfirmasjon.

Les meir

 

Konfirmantpåmelding 2021


Her kan du melde deg på til konfirmasjon.

Les meir

 
 

Inn og utmelding av kyrkja

No kan du sjølv sjekke medlemstatus i kyrkja og føreta deg inn og utmelding.  Klikk her.

Les meir

 

Kyrkjelova

Her finn du kyrkjelova: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31?q=kirkeloven

Les meir

Se fleire saker