Gusteneste i Gaupne kyrkje


No kan kyrkja gjennomføre gudstenester igjen. Velkommen i Gaupne kyrkje den 18. april, kl.11.00, til gudsteneste ved Åse Snøtun. Det blir kyrkjemusikk ved Helene Myklemyr Bolstad. Kollekt til Bibelmisjonen. 

Les meir

 

Gusteneste i Gaupne kyrkje


No kan kyrkja gjennomføre gudstenester igjen. Velkommen i Gaupne kyrkje den 18. april, kl.11.00, til gudsteneste ved Åse Snøtun. Det blir kyrkjemusikk ved Helene Myklemyr Bolstad. Kollekt til Bibelmisjonen. 

Les meir

 

Babysong våren 2021


Velkommen til babysong i Gaupne bedehus onsdag 28. april, 12. mai, 26. mai og 9. juni,      kl. 11.00 - 13.00. 

Les meir

 

Babysong våren 2021


Velkommen til babysong i Gaupne bedehus onsdag 28. april, 12. mai, 26. mai og 9. juni,      kl. 11.00 - 13.00. 

Les meir

 

Konfirmasjon hausten 2021


Her finner du oversikt over konfirmasjonane hausten 2021. 

Les meir

 

Konfirmasjon hausten 2021


Her finner du oversikt over konfirmasjonane hausten 2021. 

Les meir

 
 

Konfirmantpåmelding 2021

Her kan du melde deg på til konfirmasjon.

Les meir

 

Inn og utmelding av kyrkja

No kan du sjølv sjekke medlemstatus i kyrkja og føreta deg inn og utmelding.  Klikk her.

Les meir

 

Kyrkjelova

Her finn du kyrkjelova: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31?q=kirkeloven

Les meir

Se fleire saker