Babysong


Kyrkja i Luster startar opp igjen med Babysong i Gaupne, som er eit tilbod til alle mødre og fedre i heile Luster kommune. Babysong er meint å vera ei fin og triveleg songstund, med en liten lunsj. Her er det plass til alle.

Les meir

 

Babysong


Kyrkja i Luster startar opp igjen med Babysong i Gaupne, som er eit tilbod til alle mødre og fedre i heile Luster kommune. Babysong er meint å vera ei fin og triveleg songstund, med en liten lunsj. Her er det plass til alle.

Les meir

 

Dugnad på kyrkjegardane i Luster avlyst


På grunn av Korona-smitten i Norge kan me ikkje ha dei oppsette dugnadane på kyrkjegardane i Luster kommune.

Les meir

 

Dugnad på kyrkjegardane i Luster avlyst


På grunn av Korona-smitten i Norge kan me ikkje ha dei oppsette dugnadane på kyrkjegardane i Luster kommune.

Les meir

 

Konfirmasjonsdatoar hausten 2020


Her er ei oversikt over datoar, soknevis, for konfirmasjonane som må utsettast til hausten 2020:

Les meir

 

Konfirmasjonsdatoar hausten 2020


Her er ei oversikt over datoar, soknevis, for konfirmasjonane som må utsettast til hausten 2020:

Les meir

 
 

Informasjon om konsekvensane av koronasituasjonen som kyrkje i Luster

Her finn du informasjon om kva konsekvensane av koronasituasjonen er for oss som kyrkje i Luster.

Les meir

 

Konfirmantpåmelding 2021

Her kan du melde deg på til konfirmasjon.

Les meir

 

Inn og utmelding av kyrkja

No kan du sjølv sjekke medlemstatus i kyrkja og føreta deg inn og utmelding.  Klikk her.

Les meir

 

Kyrkjelova

Her finn du kyrkjelova: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31?q=kirkeloven

Les meir

Se fleire saker