Besøk av barne- og familieministeren


Luster kyrkjelege fellesråd har fått 4 millionar av Luster kommune i midlar til å restaurere Dale kyrkje. Riksantikvaren har bevilga 900 000 kroner til det samme formålet, og i samband med dette var Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstap på besøk i Dale kyrkje på onsdag. 

Les meir

 

Besøk av barne- og familieministeren


Luster kyrkjelege fellesråd har fått 4 millionar av Luster kommune i midlar til å restaurere Dale kyrkje. Riksantikvaren har bevilga 900 000 kroner til det samme formålet, og i samband med dette var Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstap på besøk i Dale kyrkje på onsdag. 

Les meir

 

Gudsteneste sommar 2021


Hjarteleg velkomen til gudsteneste i sommar! 

Les meir

 

Gudsteneste sommar 2021


Hjarteleg velkomen til gudsteneste i sommar! 

Les meir

 

Dale kyrkje - sommarstengt


Dale kyrkje er sommarstengt for besøkande. 

Les meir

 

Dale kyrkje - sommarstengt


Dale kyrkje er sommarstengt for besøkande. 

Les meir

 
 

Konfirmasjon hausten 2021

Her finner du oversikt over konfirmasjonane hausten 2021. 

Les meir

 

Konfirmantpåmelding 2022

Her kan du melde deg på til konfirmasjon.

Les meir

 

Inn og utmelding av kyrkja

No kan du sjølv sjekke medlemstatus i kyrkja og føreta deg inn og utmelding.  Klikk her.

Les meir

 

Kyrkjelova

Her finn du kyrkjelova: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31?q=kirkeloven

Les meir

Se fleire saker