Besøk av barne- og familieministeren


Luster kyrkjelege fellesråd har fått 4 millionar av Luster kommune i midlar til å restaurere Dale kyrkje. Riksantikvaren har bevilga 900 000 kroner til det samme formålet, og i samband med dette var Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstap på besøk i Dale kyrkje på onsdag. 

Les meir

 

Besøk av barne- og familieministeren


Luster kyrkjelege fellesråd har fått 4 millionar av Luster kommune i midlar til å restaurere Dale kyrkje. Riksantikvaren har bevilga 900 000 kroner til det samme formålet, og i samband med dette var Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstap på besøk i Dale kyrkje på onsdag. 

Les meir

 

Stenging av Nes Kyrkje


Stenging av Nes Kyrkje, på grunn av utskifting av elektrisk anlegg i kyrkja vil Nes Kyrkje være stengd i perioden 18 april til 13 mai.              VELKOMEN                  

Les meir

 

Stenging av Nes Kyrkje


Stenging av Nes Kyrkje, på grunn av utskifting av elektrisk anlegg i kyrkja vil Nes Kyrkje være stengd i perioden 18 april til 13 mai.              VELKOMEN                  

Les meir

 

Inn og utmelding av kyrkja


No kan du sjølv sjekke medlemstatus i kyrkja og føreta deg inn og utmelding.  Klikk her.

Les meir

 

Inn og utmelding av kyrkja


No kan du sjølv sjekke medlemstatus i kyrkja og føreta deg inn og utmelding.  Klikk her.

Les meir

 
 

Kyrkjelova

Her finn du kyrkjelova: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31?q=kirkeloven

Les meir

Se fleire saker