Inn og utmelding av kyrkja


No kan du sjølv sjekke medlemstatus i kyrkja og føreta deg inn og utmelding.  Klikk her.

Les meir
 

Inn og utmelding av kyrkja


No kan du sjølv sjekke medlemstatus i kyrkja og føreta deg inn og utmelding.  Klikk her.

Les meir

Kyrkjelova


Her finn du kyrkjelova: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31?q=kirkeloven

Les meir
 

Kyrkjelova


Her finn du kyrkjelova: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31?q=kirkeloven

Les meir