Kyrkje


Kyrkjene våre    

Les meir

 

Kyrkje


Kyrkjene våre    

Les meir

 

Nes Kyrkje


              VELKOMEN                  

Les meir

 

Nes Kyrkje


              VELKOMEN                  

Les meir

 

Inn og utmelding av kyrkja


No kan du sjølv sjekke medlemstatus i kyrkja og føreta deg inn og utmelding.  Klikk her.

Les meir

 

Inn og utmelding av kyrkja


No kan du sjølv sjekke medlemstatus i kyrkja og føreta deg inn og utmelding.  Klikk her.

Les meir

 
 

Kyrkjelova

Her finn du kyrkjelova: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31?q=kirkeloven

Les meir

Se fleire saker