Konfirmantpåmelding 2021 er opna


Konfirmantpåmelding for 2021 er no opna, og du finn lenke til påmelding ved å gå inn på menyval "Livsvegen" og "konfirmant". Du finn også lenke her på framsida.

Les meir

 

Konfirmantpåmelding 2021 er opna


Konfirmantpåmelding for 2021 er no opna, og du finn lenke til påmelding ved å gå inn på menyval "Livsvegen" og "konfirmant". Du finn også lenke her på framsida.

Les meir

 

Dugnad på kyrkjegardane i Luster avlyst


På grunn av Korona-smitten i Norge kan me ikkje ha dei oppsette dugnadane på kyrkjegardane i Luster kommune.

Les meir

 

Dugnad på kyrkjegardane i Luster avlyst


På grunn av Korona-smitten i Norge kan me ikkje ha dei oppsette dugnadane på kyrkjegardane i Luster kommune.

Les meir

 

Konfirmasjonsdatoar hausten 2020


Her er ei oversikt over datoar, soknevis, for konfirmasjonane som må utsettast til hausten 2020:

Les meir

 

Konfirmasjonsdatoar hausten 2020


Her er ei oversikt over datoar, soknevis, for konfirmasjonane som må utsettast til hausten 2020:

Les meir

 
 

Informasjon om konsekvensane av koronasituasjonen som kyrkje i Luster

Her finn du informasjon om kva konsekvensane av koronasituasjonen er for oss som kyrkje i Luster.

Les meir

 

Konfirmantpåmelding 2021

Her kan du melde deg på til konfirmasjon.

Les meir

 

Inn og utmelding av kyrkja

No kan du sjølv sjekke medlemstatus i kyrkja og føreta deg inn og utmelding.  Klikk her.

Les meir

 

Kyrkjelova

Her finn du kyrkjelova: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31?q=kirkeloven

Les meir

Se fleire saker