Råd og utvalLuster kyrkjelege fellesråd består av 8 sokn med til saman 11 kyrkjer. Her finner du informasjon om fellesrådet og sokneråda.