Råd og utvalLuster kyrkjelege fellesråd består av 9 sokn med tilsaman 11 kyrkjer. Her finner du informasjon om fellesrådet og kvar av sokna.