Dåp


Dåpen er ein av dei store dagane i familien. Dåpsdagen er ei markering og feiring av barnet som er fødd. Men den er litt meir. Dåp er eitt av dei to sakramenta til kyrkja. Det er ei heilag handling kyrkja utfører på oppdrag frå Jesus.

Det skjer et under i kirken større enn verden vet, barnet får del i Guds rike, svøpt i hans kjærlighet.".
(Det skjer et under i verden, Gerd Grønvold Saue, S 97 93)

 

 

Vel tema gjennom linkane under, så kjem de til rett side for meir informasjonen.