Vaksen i Luster


I Luster har me ei flott gruppe av voksne som engasjerer seg i sokna. Me prøver alltid opprettholde tiltak og arrangement som passer inn for denne gruppen i våre sokn.

Me tar gjerne imot innspill på kva me kan gjøre bedre også for de vaksne i sokna våre. Under ser du våre aktuelle tilbud til vaksne i Luster