Foto: Kirkerådet

Kyrkjevalet går av stabelen samtidig med kommune- og fylkestingsvalet 11. september 2023. Kyrkjevalet er eigentleg tre val samstundes. Det er val på dei lokale sokneråda, og det er val på bispedømerådet - og alle bispedømeråda utgjer til saman Kyrkjemøtet. Kyrkjemøtet er kyrkja sitt øvste organ.

Alle medlemar i Den norske kyrkja kan stemme ved kyrkjevalet frå det året dei fyller 15 år.

På denne sida finn du Kirkerådet si eiga side om kyrkjevalet (opnar i nytt vindu).

Godt val!

Tilbake