Besøk av barne- og familieministeren


Luster kyrkjelege fellesråd har fått 4 millionar av Luster kommune i midlar til å restaurere Dale kyrkje. Riksantikvaren har bevilga 900 000 kroner til det samme formålet, og i samband med dette var Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstap på besøk i Dale kyrkje på onsdag. 

 

Kyrkjeverje Morten Rørstadbotten og prost Geir Paulsen tok godt i mot statsråden. Rørstadbotten synte Ropstad områda av Dale kyrkje som i særleg grad har behov for restaurering, medan Paulsen fortalde om kyrkja si historie. Kjell Inge fikk med seg boka om Dale kyrkje.