Dugnad kyrkjegardane


Solvorn kyrkjegard: 10.mai, kl.18.00.

Joranger kyrkjegard: 10.mai, kl.18.00. 

Fet kyrkjegard: 11.mai, kl.18.00. 

Gaupne kyrkjegard: 11.mai, kl.17.30.

Jostedal kyrkjegard: 12.mai, kl.18.00. 

Hafslo kyrkjegard: 14. mai kl.17.00.