Nes sokneråd 2019 - 2023


  • Prost Geir Paulsen 
  • Kjell Olav Bondevik - leiar/ repr. Fellesrådet 
  • Rita Kalstad - nestleiar 
  • Synnøve Fortun - kasserar 
  • Ingunn Watsend Erichsen 
  • Marit Einarsrud - 1.vara 
Tilbake