Dale sokneråd 2019 - 2023


  • Prost Geir Paulsen 
  • Elisabeth Bondevik Orrestad - leiar 
  • Janne Cathrine Kvamme Sætherbø 
  • Anne Solberg Verlo 
  • Jan Henry Tverberg 
  • Kjetil Hovland
  • Nina Karin Lerum 
  • Johannes Øygarden 
Tilbake