Luster kyrkjelege fellesråd 2019 - 2023


  • Kjell Olav Bondevik - leiar 
  • Prost Geir Paulsen
  • Magnus Snøtun 
  • John Ingar Bukve 
  • Jarle Rauboti
  • Janne Cathrine Kvamme Sætherbø 
  • Gunn Tove Nyheim 
  • Jorunn Ødegård 
  • Ivar Kvalen
  • Arvid Heggestad 

Kyrkjeverje Morten Rørstadbotten med som sekretær.