Konfirmasjon hausten 2021


Her finner du oversikt over konfirmasjonane hausten 2021. 

 

Luster kyrkjekontor med sokneråda har vedteke å følgje tilrådinga frå Bjørgvin bispedøme og smittevernoverlegen i Luster, og utset konfirmasjonane til hausten 2021. Følgjande datoar for konfirmasjonane er oppsett til hausten: 

  • Gaupne kyrkje: 28. august
  • Gaupne kyrkje: 29. august
  • Fet kyrkje: 4. september 
  • Dale kyrkje: 4. september 
  • Fortun kyrkje: 5. september 
  • Solvorn kyrkje: 5. september 
  • Nes kyrkje: 11. september 
  • Hafslo kyrkje: 11. september 
  • Hafslo kyrkje: 12.september 
  • Jostedal kyrkje: 12. september 

Ta gjerne kontakt med kyrkjekontoret ved spørsmål.