Gudsteneste i Dale kyrkje


Velkommen til gudsteneste i Dale kyrkje søndag den 28. februar, kl.11.00. 

 

 

Det blir gudsteneste ved prost Geir Paulsen. Kyrkjemusikk ved Roland Johansson. Det blir nattverd, og kollekt til Israelmisjonen. Det er no åpna opp for fleire deltakarar, så det er inga påmelding i forkant.