ÅRSMØTE DALE SOKN


17. mars kl. 18.00 i Prestegarden i Luster. 

Velkommensmiley

Tilbake