Ledig stilling som kyrkjetenar


Luster Kyrkjelege Fellesråd har ledig 45% stilling som kyrkjetenar/kyrkjegardsarbeidar. Arbeidstakaren vert tilsett i Luster Kyrkjelege Fellesråd.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Klargjering og rydding i samband med gudstenester og kyrkjelege handlingar
 • Tilrettelegging av kyrkjelege aktivitetar.
 • Føre tilsyn og enkelt vedlikehald av teknisk anlegg, inventar og bygning
 • Sørgje for forsvarleg tilgang til kyrkja, herunder t.d. snørydding og liknande.
 • Utføre naudsynt reinhald av kyrkja og tilhøyrande bygningar.
 • Ringe med kyrkjeklokkene etter reglement
 • Medverke til at det herskar ro og orden i kyrkja.
 • Vedlikehald av kyrkjegarden og området rundt, som høyrer til kyrkja
 • Noko arbeid på helg og høgtid.

 

Me søkjer etter ein person med:

 • Relevant erfaring og kjennskap til norsk kyrkje og kulturliv
 • Evner til å arbeide sjølvstendig, samt gode samarbeidsevner.
 • Medlemskap i Den norske kyrkje
 • Norskkunnskapar.
 • Ynskjeleg med førekort KL: BE

Me tilbyr:

 • Variert og fleksibelt arbeid, og stor grad av sjølstende.
 • Lønn og stillingskode i samsvar med gjeldane avtaleverk
 • Pensjonsordning i KLP

Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju. Søkjarane må kunne nytta eigen bil.

For nærmare informasjon ta kontakt med kyrkjeverje Morten Rørstadbotten på tlf. 94054671

Søknad med CV ,attestar og referanse sendast på mail post@kyrkja.luster.no

Søknadsfrist 17 november.