Babysong våren 2024


Velkommen babysong våren 2024

Babysong er et trusopplæringstilbod frå kyrkja i Luster, til alle føresette i Luster kommune med barn 0-1 år. 

Kvar samling inneheld ei lita songøkt og ein enkel lunsj. 

Kvar: Gaupne bedehus

Klokkeslett: 11.00-12.30

Pris: 30,- pr. gang (Vipps nr. 620071, merk med "babysong"

Babysong-samlingane er desse dagane: 

17. jan. - 31. jan. - 14. feb. - 28. feb. - 13. mars. - 10. april. - 24. april.

Vi sjåast til nokre trivelege samlingar!!smiley

Tilbake