Babysong


Kyrkja i Luster startar opp igjen med Babysong i Gaupne, som er eit tilbod til alle mødre og fedre i heile Luster kommune. Babysong er meint å vera ei fin og triveleg songstund, med en liten lunsj. Her er det plass til alle.

 

Me møtast i Gaupne bedehus frå kl. 11.00 - 12.30 på følgjande datoar i haust: 9. og 23. september, 7. og 21.oktober, 4. og 18. november, 2. desember 2020.