Ledig vikariat: Trusopplæringsleiar


Luster kyrkjelege fellesråd har ledig vikariat  som trusopplæringsleiar i 60% med moglegheit for auke til 80%

 

Stillinga er pr. no 60%, med moglegheit for auke til 80%. 

Vikariatet er frå 17. august 2020 til 15. juni 2021

Me søkjer ein person som vil engasjere seg i kristent barne- og ungdomsarbeid.

  • Primært med fagleg bakrunn innan kristendomskunnskap og pedagogikk.
  • Søkjarar med eller utan utdanning innan dette feltet kan bli vurdert.
  • Personlege eigenskapar blir det lagt stor vekt på.
  • Må leggast fram politiattest
  • Søkjaren må være medlem av den norske kyrkja.
  • Noko helg og kveldsarbeid vil førekomme.
  • Må disponere eigen bil i tenesta, bruk blir dekka etter kommunale takstar.
  • Aktuelle søkjarar kan bli kalla inn til intervju.

Spørsmål om stilling rettast til kyrkjeverje Morten Rørstadbotten tlf. 57685647/94054671

Søknad sendast på mail.

Mail: morten.rorstadbotten@luster.kommune.no

Søknadsfrist: 1 juni 2020.