Dugnad på kyrkjegardane i Luster avlyst


På grunn av Korona-smitten i Norge kan me ikkje ha dei oppsette dugnadane på kyrkjegardane i Luster kommune.

 

Me oppfordrar alle som har grav på gravplassane i kommunen om å ta seg ei runde rundt grava å stelle litt ekstra. Det er fint om de også kan hjelpe til å stelle litt ekstra rundt på kyrkjegarden.

Luster kyrkjelege fellesråd.