Nasjonale tiltak


Kyrkjekontoret har redusert åpningstid frå kl.10.00 - 14.00, som ei følgje av dei nasjonale smitteverntiltaka. 

 

Vi på kyrkjekontoret er tilgjengelig på telefon:  

Kyrkjeverje, Morten Rørstadbotten: 940 54 671

Prost, Geir Paulsen: 901 08 179

Prest, Trond Fr. Johansen: 913 21 626

Diakon, Grethe S. Bondevik: 926 34 028

Trusopplæringsleiar, Henriette K. Harberg: 976 63 221

 

Gudstenester, gravferd o.l.

Ved gravferder og gudstenester er det begrensingar i antall personar som kan delta inne i kyrkja, medan det kan være inntill 200 personar utanfor kyrkja. Det er skilnadar på kyrkjene, på grunn av storleiken på kvar enkelt kyrkje: 

  • Fortun kyrkje: 50 personar 
  • Dale kyrkje: 40 personar 
  • Nes kyrkje: 25 personar 
  • Gaupne kyrkje: 50 personar 
  • Jostedal kyrkje: 25 personar 
  • Joranger kyrkje: 25 personar 
  • Fet kyrkje: 50 personar 
  • Hafslo kyrkje: 50 personar 
  • Solvorn kyrkje: 50 personar 
  • Veitastrond kapell: 25 personar

Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål.