Gudsteneste sommar 2021


Hjarteleg velkomen til gudsteneste i sommar! 

 

Det er framleis smittevernrestriksjonar i høve til kor mange som kan delta ved kvar gudsteneste. Det er skilnadar på kyrkjene våre i høve antall personar det er plass til, for at ein skal overholde smittevernreglane: 

  • Fortun kyrkje: 50 personar 
  • Dale kyrkje: 40 personar 
  • Nes kyrkje: 25 personar 
  • Gaupne kyrkje: 50 personar 
  • Jostedal kyrkje: 25 personar 
  • Joranger kyrkje: 25 personar 
  • Fet kyrkje: 50 personar 
  • Hafslo kyrkje: 50 personar 
  • Solvorn kyrkje: 50 personar 
  • Veitastrond kapell: 25 personar

Det kan være inntill 200 personar utanfor kyrkja ved eit arrangement.

Sjå meir informasjon på kyrkja.no 

 

Du kan til ei kvar tid ta kontakt med oss på kyrkjekontoret ved spørsmål, eller ved behov for ein samtale.

Kyrkjeverje Morten Rørstadbotten: 94 05 46 71

Prost Geir Paulsen: 90 10 81 79 

Prestevikar Trond Fr. Johansen: 91 32 16 26

Diakon Grethe S. Bondevik: 92 63 40 28

Trusopplæringsleiar Henriette K. Harberg: 97 66 32 21