Gusteneste i Gaupne kyrkje


No kan kyrkja gjennomføre gudstenester igjen.

Velkommen i Gaupne kyrkje den 18. april, kl.11.00, til gudsteneste ved Åse Snøtun. Det blir kyrkjemusikk ved Helene Myklemyr Bolstad. Kollekt til Bibelmisjonen. 

 

Lettelsane i smittevernreglane gjelder fra fredag 16. april. I hovedsak innebærer lettelsane ei tilbakeføring til reglane som gjaldt før 25. mars i år. Arrangement som samler deltakare fra fleire kommuner bør framleis utsettes eller avlyses. Dette gjelder ikke gravferder. Kyrkja anbefalar fortsatt 2 meter avstand ved allsong innandørs, då den lokale smittesituasjonen kan utvikle seg raskt. 

Det er skilnadar på kyrkjene våre i høve antall personar det er plass til for at ein skal kunne overholde smittevernreglane: 

  • Fortun kyrkje: 50 personar 
  • Dale kyrkje: 40 personar 
  • Nes kyrkje: 20 personar 
  • Gaupne kyrkje: 50 personar 
  • Jostedal kyrkje: 20 personar 
  • Joranger kyrkje: 20 personar 
  • Fet kyrkje: 50 personar 
  • Hafslo kyrkje: 50 personar 
  • Solvorn kyrkje: 50 personar 
  • Veitastrond kapell: 20 personar

Det kan være inntill 200 personar utanfor kyrkja ved eit arrangement.

Sjå meir informasjon på kyrkja.no 

 

Du kan til ei kvar tid ta kontakt med oss på kyrkjekontoret ved spørsmål, eller ved behov for ein samtale.

Kyrkjeverje Morten Rørstadbotten: 94 05 46 71

Prost Geir Paulsen: 90 10 81 79

Prest Vidar Nes Mygland: 95 86 53 99

Prestevikar Trond Fr. Johansen: 91 32 16 26

Trusopplæringsleiar Henriette K. Harberg: 97 66 32 21