Gudsteneste 15.mai og 16.mai


Velkommen til utegudsteneste ved Jostedal kyrkje 15.mai kl. 13.00, og gudsteneste i Veitastrond kapell kl.11.00. 

 

Jostedal kyrkje kl.13.00

Utegudsteneste ved Geir Paulsen, Henriette K. Harberg og Helene M. Bolstad. Det blir dåp og utdeling av 4 - og 6 - års bok. Ofring til misjonsprosjekt i Mali. 

Veitastrond kapell kl.11.00

Gudsteneste ved Trond Fr. Johansen og Helene M. Bolstad. Ofring. 

 

Det er framleis smittevernrestriksjonar i høve til kor mange som kan delta ved kvar gudsteneste. Kyrkja anbefalar fortsatt 2 meter avstand ved allsong innandørs. 

Det er skilnadar på kyrkjene våre i høve antall personar det er plass til for at ein skal kunne overholde smittevernreglane: 

  • Fortun kyrkje: 50 personar 
  • Dale kyrkje: 40 personar 
  • Nes kyrkje: 20 personar 
  • Gaupne kyrkje: 50 personar 
  • Jostedal kyrkje: 20 personar 
  • Joranger kyrkje: 20 personar 
  • Fet kyrkje: 50 personar 
  • Hafslo kyrkje: 50 personar 
  • Solvorn kyrkje: 50 personar 
  • Veitastrond kapell: 20 personar

Det kan være inntill 200 personar utanfor kyrkja ved eit arrangement.

Sjå meir informasjon på kyrkja.no 

 

Du kan til ei kvar tid ta kontakt med oss på kyrkjekontoret ved spørsmål, eller ved behov for ein samtale.

Kyrkjeverje Morten Rørstadbotten: 94 05 46 71

Prost Geir Paulsen: 90 10 81 79

Prest Vidar Nes Mygland: 95 86 53 99

Prestevikar Trond Fr. Johansen: 91 32 16 26

Diakon Grethe S. Bondevik: 92 63 40 28

Trusopplæringsleiar Henriette K. Harberg: 97 66 32 21