Informasjon om konsekvensane av koronasituasjonen


Her finn du informasjon om konsekvensane av koronasituasjonen for oss som kyrkje i Luster.

 

Kyrkjekontoret

Kyrkjekontoret er opent frå kl.10.00 - 14.00. Vi er også tilgjengeleg på telefon utanfor kontortid. 

Kyrkjeverje, Morten Rørstadbotten: 940 54 671

Prost, Geir Paulsen: 901 08 179

Prest, Trond Fr. Johansen: 913 21 626

Diakon, Grethe S. Bondevik: 926 34 028

Trusopplæringsleiar, Henriette K. Harberg: 976 63 221

Gudstenester, gravferd o.l 

Gudstenester går som planlagt, men det er begrensingar i antall personar som kan delta i kvar gudsteneste. Det er skilnadar på kyrkjene, på grunn av storleiken på kvar enkelt kyrkje. 

Fortun kyrkje: 45 personar 

Dale kyrkje: 45 personar 

Nes kyrkje: 25 personar 

Gaupne kyrkje: 45 personar 

Jostedal kyrkje: 25 personar 

Joranger kyrkje: 25 personar 

Fet kyrkje: 45 personar 

Hafslo kyrkje: 45 personar 

Solvorn kyrkje: 45 personar 

Veitastrond kapell: 25 personar

 

Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål!