Alle rettigheter 2019 Luster kyrkjelege fellesråd

Måledugnad på Nes!


Nes sokneråd bestemte seg i fjor sommar for at dei ville måle kyrkja på dugnad. No er arbeidet begynt!