Alle rettigheter 2019 Luster kyrkjelege fellesråd

Ny vikarprest


 

Vidar Nes Mygland har sagt ja til eit års vikariat som sokneprest i Hafslo, Solvorn og Fet og Joranger sokn. Han blir innsett 18.november i Hafslo kyrkje. Vidar kjem frå Haugesund men jobbar no i Tromsø. På bilde ser du han saman med kona Pia. Velkomne til oss!