Alle rettigheter 2019 Luster kyrkjelege fellesråd

Trusopplæringsleiar


Luster kyrkjeleg fellesråd.

Ledig fast stilling som Trusopplæringsleiar i 70%.

 

 

Stillinga er pr. no 100%( fram til 31.07.2020), der 30% er administrasjonen, med oppgåver som konfirmantarbeid, kyrkja og heimbygdi(kyrkjelydsbladet) og andre oppgåver. Stilling kan bli 100% fast som trusopplæringsleiar frå 01.08.2020.  

  • Me søkjer ein person som vil engasjere seg i kristent barn og ungdomsarbeid.
  • Primært med fagleg bakrunn innan kristendomskunnskap og pedagogikk.
  • Søkjarar med eller utan utdanning innan dette, feltet kan bil vurdert.-
  • Personlege eigenskapar blir det lagt stor vekt på.
  • Må leggast fram politiattest
  • Søkaren må være medlem av den norske kyrkja. –
  • Må disponere eigen bil i tenesta, bruk blir dekka etter kommunale takstar. –
  • Aktuelle søkarar kan bli kalla inn til intervju.

Spørsmål om stilling rettast til Kyrkjeverje Morten Rørstadbotten telf. 57685647/94054671

Søknad sendes på mail.

Mail: morten.rorstadbotten@luster.kommune.no

Søknadsfrist: 14 oktober 2019.

Meir informasjon om stillinga finn du på heimesida. www.luster.kyrkja.no

 

Klikk her for å lese mer