Alle rettigheter 2019 Luster kyrkjelege fellesråd

Kontakt oss


Luster kyrkjelege fellesråd

Adresse: Rådhusvegen 5, 6868 Gaupne - Se kart
Telefon: 57 68 56 47
Epost: post@kyrkja.luster.no

Råd og utval

Diakon

Orsolya Szechey

57685649

91776416

Send e-post

Klokkar Jostedal

Marit Elvekrok

91768185

Send e-post

konsulent/2. vara adm.utv

Øygunn Elin Saur

57685650

95836043

Send e-post

Kyrkjelydssekritær

Oddny Urnes

95934498

Send e-post

Kyrkjemusikar

Helene Margrethe Myklemyr Bolstad

91552211

Send e-post

Kyrkjetenar

Arne Rebni Øvreås

Send e-post

Kyrkjetenar Dale

Aage Fjøsne

+4790630785

Send e-post

Kyrkjetenar Gaupne og Jostedal

Gunnar Orrestad

99297488

Send e-post

Kyrkjetenar på Fet og Joranger

Bård Valle

906 38 229

Send e-post

Kyrkjetenar på Hafslo

Kai Inge Cirotzki

47846410

Send e-post

Kyrkjetenar Solvorn

Jermund Hagen

91711824

Send e-post

Kyrkjetenar, Nes

Magnhild Skjerdal

99156770

Send e-post

Kyrkjeverje

Morten Rørstadbotten

57685647

94054671

Send e-post

Organist

Roland Johansson

57685648

98481628

Send e-post

Prost

Geir Paulsen

57685640

90108179

Send e-post

Trusopplæringsleiar

Grethe Snekkevik Bondevik

92634028

Send e-post

Trusopplæringsleiar/1. vara

Grethe Snekkevik Bondevik

92634028

Send e-post

Vikarprest

Vidar Nes Mygland

57685641

95865399

Send e-post